Copyright 2023 - Custom text here
  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

15/10/2021

 Нови правила за потребителите

От началото на 2022 г. ще влезе в сила Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както и редица изменения в Закона за защита на потребителите.
Новият закон променя правилата, свързани с качеството и рекламациите на стоки, включително такива с цифрово съдържание, а в Закона за защита на потребителите ще бъдат включени текстове, даващи възможност на потребителите да извършват рекламация на услуги във връзка с тяхното съответствие с потребителските договори.
Един от особените акценти в новия закон е самостоятелна регулация на „смарт-устройствата" в това число и задължението на търговеца да предостави най-новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга в момента на сключване на договора. 
Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори" има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с новите приложими регулации или свързаните с тях вътрешни документи. В случай че се нуждаете от консултация или правно съдействие в тази насока, може да се обърнете към адв. Христо Копаранов – Партньор, Ръководител практика Защита на конкуренцията, съответствие и регулации.

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора