Copyright 2021 - Custom text here
  • Ние работим за Вас

  • Работен процес

  • Споразумение за сътрудничество

  • B2B срещи

21/08/2020

Наш член получава финансиране по оперативна програма

 Image opik-logo-shareМалка фирма в сферата на услугите и хотелиерството, която е член на нашата камара получи одобрение за финансиране  по процедура BG16RFOP002-2.073-9XX1 "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Отпускането на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансова подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност". Държавната помощ е в размер  на 100% от заявената, като целта на средствата ще бъдe да покрият част от най-неотложните нужди за суровини и заплати на компанията. Фирмата беше информирана за тази възможност чрез нашата организация, което още един път доказва, че сме тук за да помагаме както на големи, така и на малки предприятия. Всички са важни за нашата икономика.

Въпреки, че администрацията се задъхваше в началота от огромния брой подадени проекти, които трябваше да разглежда , сега след заповед на Министъра на Икономиката, съставът е увеличен многократно, както и работното време е удължено, което ускорява процеса. Проектните предложения биват одобрявани, отхвърляни  и оттеглени.

Изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 57 876 855,45 лева.