Copyright 2024 - Custom text here

                                             Бизнес един прозорец

 

Единният бизнес прозорец предлага информация, бизнес съвети и услуги за обработка, за да помогне на предприемачите да вземат решения, преди да създадат своя бизнес в едно и също пространство.

 
Ние ви консултираме относно различните аспекти, свързани със създаването на компания (правни форми, процедури, специфични изисквания в зависимост от дейността, данъчни задължения и работа, квота за самостоятелно заети лица, помощ,...)
 
Обработка за учредяване на дружества с ограничена отговорност и регистрация на индивидуални предприемачи.

Не започвайте своя бизнес без подкрепа!

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора