Copyright 2024 - Custom text here

                                             Интернационализация и Маркетинг

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВНОСИТЕЛИТЕ

 • Анализ и преглед на онлайн присъствието на вашия бизнес: уеб, електронна търговия, социални мрежи, Google My Business, между другото
 • Преглед на позиционирането в търсачките като Google
 • Анализ на комуникационните и търговските канали на вашия бизнес
 •  Насоки за създаване на професионален акаунт в RSS на вашия бизнес
 • Създаване на препоръки и аспекти за подобрение след споменатия анализ
 • Препоръка на доверени доставчици на БИТК  според нуждите, идентифицирани в посочената сесия
 • Информация за съществуващи грантове и субсидии
 • Специфични и интересно обучение по въпросите, разгледани в споменатата сесия

 

АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНКУРЕНТИ

 • След анализа и прегледа на дигиталната структура на бизнеса, направените препоръки и аспекти на подобрение и трансформацията на предложените и внедрени вътрешни процеси, се предлага разработването на план за цифровизация на вашия бизнес
 • Дефиниране на планиране на стратегии и лист на маршрута, който да следвате, за изпълнението на споменатия план по персонализиран начин
 • Проследяване и преглед на плана за цифровизация на бизнеса
 • Препоръка на доверени доставчици на БИТК  според идентифицираните нужди
 • Информация за съществуващи грантове и Субсидии 
 • Специфично и интересно обучение по въпросите, разгледани в споменатата сесия

 

СЪВЕТИ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

 • Анализ и преглед на онлайн присъствието на вашия бизнес: уеб, електронна търговия, социални мрежи, Google My Business, между другото
 • Преглед на позиционирането в търсачките като Google
 • Анализ на комуникационните и търговските канали на вашия бизнес
 • Насоки за създаване на професионален акаунт в RSS на вашия бизнес
 • Създаване на препоръки и аспекти за подобрение след споменатия анализ
 • Препоръка на доверени доставчици на Търговската камара на Севиля според нуждите, идентифицирани в посочената сесия
 • Информация за съществуващи грантове и субсидии в Камарата
 • Специфични и интересно обучение по въпросите, разгледани в споменатата сесия

 

 

 

 

 

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора