Copyright 2024 - Custom text here

                                Изтегли бланка за членство

¡¡¡Уважаеми настоящи и бъдещи членове,

Управителният съвет на Българо-Испанската Търговска Камара  поради икономическите последици приченени от COVID-19  взе решение на свое заседание ,което се състоя на 15.05.2020г в следващите две години таксите за членство да бъдат намалени ⇓ 50% от досегашните обявени считано от 01.06.2020г. до 01.06.2022г.

Всички настоящи членове ще бъдат уведомени чрез имейл за възможностите.

 

Всяко заинтересовано юридическо или физицеско лице може да изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ за членство и Декларация GDPR  и да ги изпрати на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора